Kattungar väntas!

 

 

Himlas skogkatter är en liten uppfödning av norsk skogkatt.  

Vi strävar efter att föda upp sociala, friska och rastypiska katter.

Vi följer Skogkattskingans och SVERAKs  rekommendationer  om hälsoprogram för avelskatter och uppfödning.